toto
Fotogaleria - zasady  

Galeria została utworzona w celu prezentacji zdjęć wykonanych podczas rejsów, w których zgłaszający uczestniczył. Galeria jest otwarta dla każdego członka kolegium. Do galerii można zgłaszać zdjęcia aktualne jak i historyczne (archiwalne).

Zgłoszone do galerii zdjęcia winny być opatrzone nazwiskiem zgłaszającego oraz datą (rok) i krótkim opisem. Autorem zdjęć może być zgłaszający jak i członek załogi. Jeżeli zdjęcie wykonał członek załogi, należy to zaznaczyć.

W okresie między kolejnymi jesiennymi spotkaniami Kolegium Kapitanów można zgłosić  do 5 zdjęć, które będą prezentowane na spotkaniu.

Zgłaszający odpowiada za treść zdjęcia w tym szczególnie za zdjęcia zawierające wizerunek osób trzecich.

Zdjęcia prosimy przysyłać mailem na adres administratora strony (z kontakt) w dowolnej rozdzielczości i maksymalnej  wielkości 1 MB. Administrator strony nie będzie dokonywał jakichkolwiek korekt nadesłanych zdjęć.

Edytor cms