toto
Spotkania  

SPOTKANIA KAPITANÓW

 Kapitanowie jachtowi zrzeszeni w Kujawsko-Pomorskim Kolegium Kapitanów jachtowych spotykają się dwukrotnie w ciągu roku:

  • przed sezonem żeglarskim w Harcerskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce,
  • po sezonie żeglarskim w Bydgoszczy.

 Przedmiotem spotkań są:

  • sprawy dotyczące całego żeglarstwa polskiego między innymi: unormowania prawne, szkolenie, bezpieczeństwo pływania, itp.,
  • problemy nurtujące żeglarstwo kujawsko-pomorskie,
  • wymiana doświadczeń i informacji o warunkach żeglarskich na różnych akwenach Europy,
  • sprawy organizacyjne,
  • „długie wieczorne kapitanów rozmowy”
Informacje o przebiegu spotkań znajdują się w Historia/Zdarzyło się.

Najważniejsza jest przyjemność spotkania się z przyjaciółmi ogarniętych tą samą pasją...

Edytor cms