toto
Powstanie Kolegium  

     W dniu 12 stycznia 2002 roku z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego Komisji Morskiej Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego kapitana Jana Zawadzińskiego, w sali Regionalnego Towarzystwa Wioślarskiego Bydgostia, odbyło się spotkanie kapitanów jachtowych mieszkających w naszym województwie. Jednogłośnie podjęto decyzję o powołaniu Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Kapitanów Jachtowych i uchwalono jego statut.

Główne cele Kolegium:

  • utrzymanie więzów przyjacielskich pomiędzy kapitanami,
  • wzbogacanie i propagowanie wiedzy o działalności kujawsko-pomorskich Żeglarzy,
  • promowanie Żeglarstwa morskiego,
  • wyrażanie opinii środowiska żeglarzy morskich we współpracy z Komisją Morską KPOZŻ,
  • uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów żeglarstwa morskiego.

   Wszystkie powyższe cele zostały ujęte w statucie Kolegium. Podjęta została też inicjatywa ustanowienia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wyróżnienia dla żeglarzy morskich.

     Na mocy przyjętego statutu został wybrany, na pierwszą kadencję, Seniorat Kolegium w następującym składzie; Dariusz Bogucki, Aleksander Kaszowski, Hubert Latoś,Tadeusz Raczkowski; a kapitanowi Aleksandrowi Kaszowskiemu powierzono funkcję Kapitana Seniora.

     Po odejściu na wieczną wachtę kapitana Dariusza Boguckiego i zmianie statutu rozszerzającego skład senioratu o funkcję sekretarza, dokooptowano do senioratu kapitanów: Andrzeja Sikorskiego i Jana Zawadzińskiego.

     W dniu 24 listopada 2007 roku kapitanowie przedłużyli mandat Seniorowi na następną kadencję dokonując zmian w składzie Kolegium. Na miejsce kapitana Andrzeja Sikorskiego wybrany został kapitan Jerzy Gębara.


22 sierpień 2005r. Widok z Bornholmu na N. Foto: Maciej Szeląg

Edytor cms