toto
Kapitan Dariusz Palmowski  
Kapitan Dariusz Palmowski

 22 grudnia 2019 roku na wieczną wachtę odszedł kapitan Dariusz Palmowski urodzony 30 czerwca 1976 roku. - Instruktor żeglarstwa PZŻ, członek Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Żeglarskiego i członek Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Kapitanów Jachtowych.
Pochowany został na cmentarzu przy ul. Tańskich w Bydgoszczy w samo południe 31 grudnia 2019 roku.
Kapitan  Dariusz  Palmowski  był  organizatorem  i  uczestnikiem  wielu  rejsów  śródlądowych  i  morskich  po  wodach  mórz:  bałtyckiego,  północnego  i  śródziemnego.  Brał  udział  w  części  wyprawy  jachtu  SOLANUS  pod  nazwą  „ MORSKIM  SZLAKIEM  POLONII”. Był  także  organizatorem  i  instruktorem  obozów  żeglarskich  dla  dzieci  i  młodzieży. Powszechnie  lubiany,  uczynny  i  koleżeński.  Jego  przedwczesne  odejście  na  „wieczną  wachtę” pogrążyło  w  smutku  i  żalu  żeglarzy,  kolegów  i  przyjaciół.
Kapitanie  Darku  żegluj  po  bezkresnych  oceanach  wieczności.  Pozostaniesz  w  naszej  pamięci. Seniorat Kolegium  Kapitanów  Jachtowych.

Edytor cms