toto
Geneza  

W uznaniu dotychczasowych zasług żeglarzy morskich Regionu Kujawsko-Pomorskiego oraz dla uhonorowania przyszłych osiągnięć żeglarskich Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Romuald Kosieniak w dniu 22 marca 2002 roku ustanowił nagrodę
Za wybitne osiągniącia żeglarskie na morzu
Nagroda Wojewody
Nagroda ma postać mosiężnego dzwonu i przyznawana jest raz w roku kapitanowi zamieszkałemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego za wybitne osiągniącie żeglarskie na morzu.
 Kapitułą wyróżnienia jest Seniorat Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Kapitanów Jachtowych, który rekomenduje Wojewodzie osobę do nagrody.

Edytor cms