toto
Seniorat  

SENIORAT

z § 9  Statutu "Członkowie Kolegium wybierają ze swego grona Seniorat w składzie pięciu osób, a jednej z nich powierzają godność Kapitana Seniora. Kapitan Senior wyznacza ze składu Senioratu Sekretarza Kolegium."


22-23 kwietnia 2023 r. na wiosennym spotkaniu kapitanów w Funce Seniorat bez Kapitana Seniora. Od lewej Kapitanowie: Ryszard Szczerban, Jerzy Gębara, Jan Zawadziński i Sekretarz Bolesław Krystowczyk.Po rezygnacji z funkcji sekretarza Kolegium Kapitana Jana Zawadzińskiego (pełnił ją 20 lat!) został wybrany na tę funkcję Kapitan Bolesław Krystowczyk. Poniżej pierwszy od lewej.


07 grudnia 2019 roku po odejściu na wieczną wachtę Kapitana Tadeusza Raczkowskiego do senioratu został wybrany Kapitan Bolesław Krystowczyk. Na zdjęciu poniżej niepełny skład nowego senioratu (bez kapitana Jerzego Gębary). Od lewej: Jan Zawadziński - sekretarz, Hubert Latoś - Kapitan Senior, Ryszard Szczerban członek, Bolesław Krystowczyk członek.Od 02 grudnia 2017 roku w skład Senioratu Kujawsko-Pomorskiego Kolegium Kapitanów Jachtowych wchodzą kapitanowie: Hubert Latoś Kapitan Senior, Jan Zawadziński sekretarz, Jerzy Gębara członek, Tadeusz Raczkowski członek, Ryszard Szczerban członek.02 grudnia 2017 roku z powodu odejścia  wieczną wachtę Kapitana Aleksandra Kaszowskiego Kapitanem Seniorem został wybrany Kapitan Hubert Latoś. Powyżej Sekretarz Kolegium kapitan Jan Zawadziński przekazuje głos nowemu Kapitanowi Seniorowi Hubertowi Latosiowi.

Od powstania Stowarzyszenia Seniorat działał w składzie - od lewej: Jerzy Gębara członek, Jan Zawadziński sekretarz, Hubert Latoś członek, Aleksander Kaszowski kapitan senior, Tadeusz Raczkowski członek.

Edytor cms