toto
Andrzej Pobóg Ruszkowski  
Kapitan Andrzej Pobóg Ruszkowski

Urodził się 16.11.1939 roku we Lwowie (Polska) w rodzinie z tradycjami szlacheckimi, której udokumentowane korzenie sięgają XV wieku. Wkrótce po urodzeniu, aby uniknąć zesłania na Syberię, cała rodzina przeniosła się do Warszawy.
Po upadku Powstania Warszawskiego i na szczęście zatrzymanym transporcie do Oświęcimia, nastąpiła powojenna tułaczka. Na dłużej osiedlił się w Łodzi, gdzie w 1969 roku uzyskał dyplom lekarski.
W 1972 roku rozpoczął studia doktoranckie w zakresie neurologii w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN,  ponownie przenosząc się do Warszawy.
Od 1980 roku związał się z Grudziądzem, gdzie czynnie włączył się w życie żeglarskie. Był aktywnym działaczem PZŻ i TOZŻ, instruktorem żeglarstwa,  z dużym zaangażowaniem propagował szczególnie żeglarstwo morskie.
 Był założycielem i wieloletnim Komandorem Yach Clubu “Medyk” w Grudziądzu, próbując zaszczepić w kolegach lekarzach pasję do żeglowania. Był także komandorem Grudziądzkiego Towarzystwa Żeglarskiego.
Patent Kapitański uzyskał 25.04.1991 roku. Szczególnie dumny był z faktu, że wraz z żoną Dorotą, która uzyskała stopień kapitański w 1994 roku, byli jednym z siedmiu małżeństw kapitańskich w Polsce.
Oprócz żeglowania miał jeszcze szeroki wachlarz zainteresowań: gimnastyka przyrządowa, narciarstwo, jeździectwo, szybownictwo, paralotniarstwo, windsurfing, narty wodne, bojery.

Zmarł 13.05.2014 r


Edytor cms