toto
Orzeczenia Izby Morskiej  

   Poniżej zamieszczamy fragmenty orzeczeń Izb Morskich w Gdyni i w Szczecinie oraz Odwoławczej Izby Morskiej w Gdyni, dotyczących wypadków morskich jachtów o polskiej przynależności, a także jachtów obcych bander, jeżeli uległy one wypadkom na polskich wodach terytorialnych lub wodach wewnętrznych.
   Mając na względzie prewencyjne oddziaływanie orzeczeń, publikować będziemy te ich fragmenty, w których zawarte są ustalenia dotyczące przyczyn i skutków wypadków, a także, przedstawiono okoliczności sprzyjające ich powstawaniu.
   Mamy nadzieję, że zawarte w orzeczeniach oceny dotyczące postępowania załogi jachtu zarówno przed wypadkiem jak i po jego zaistnieniu, będą skłaniały do refleksji i zachęcały do korygowania własnej praktyki morskiej. Cel, jaki przyświeca tym publikacjom jest jeden – chodzi o stworzenie swoistego rodzaju materiału poznawczo-edukacyjnego.

Polecamy stronę Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich -
PKBWM. https://pkbwm.gov.pl

Edytor cms