toto
Wprowadzenie  

Wprowadzenie

Żeglarze morscy naszego regionu nie mieli szans na sukcesy w morskich i oceanicznych regatach. Z prostego powodu -nigdy nie mieli dość pieniędzy na budowę morskiego jachtu regatowego. Wybrali inne współzawodnictwo. Współzawodnictwo w rejsach na pionierskich szlakach o najwyższej skali trudności. W tej dziedzinie kujawsko – pomorscy kapitanowie i żeglarze morscy zapisali na kartach historii żeglarstwa polskiego wiele znakomitych sukcesów. Te dokonania związane są z trzema jachtami, wybudowanymi, dzięki żelaznej woli i determinacji nielicznych w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Bydgoszczy: słynnym „Eurosem”, utraconym w 1984 roku, „Zentkiem” wodowanym w 1992 roku, „Solanusem”, którego sława dorównuje sławie „Eurosa”.Edytor cms