toto
Akty prawne  
  1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI
    z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej - Dz. U. z 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460
  1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI ORAZ MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
    z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu Dz. U. z 24 maja 2013 r. Poz. 602
Edytor cms