toto
Wprowadzenie  
W tej rubryce prezentujemy jachty z naszego regionu. Zarówno te historyczne, które zapisały złote karty w historii polskiego żeglarstwa jak i te, które historię dopiero tworzą. Prezentujemy też, za zgodą armatorów, jachty prywatne, należące do osób mieszkających w naszym województwie.
Prosimy kluby, stowarzyszenia i organizacje żeglarskie, posiadające jachty morskie oraz prywatnych armatorów o kontakt z nami w tej sprawie.
Edytor cms